Večeras sam se nalazio sa par poznanika iz SER.Prilično miksovan osećaj budući da mi jesmo imali poslovne kontakte u SER i fimre su nam bile geografski blizu (NBGD i Zemun) a nalazimo se nakon dužeg vremena na piću u NL.I to ja u ulozi 'domaćina'.Pa sam im još kao i 'objašnjavao' holandski Laughing

Anyway, the point je u tome što sam išao tramvajem.Izađem lepo na stanicu, još šest, sedam ljudi pored mene. Čekamo, znam da će svakog trenutka da nađe.A ondak nailazi servisno vozilo GVB (NL varijanta GSP), zaustavi se pored nas i suvozač isturi glavu kroz prozor uz rečenice: došlo je do zastoja, nemojte čekati tremvaj već pođite ka tim i tim ulicama na drugi prevoz.

Neki ljudi uzdahnuše, neki ljutito odmahnuše, a ja...Ja sam otišao na drugi prevoz obradovan činjenicom da je tu neki čikica došao da me obavesti da ne čekam jer je uzaludno.I naravno setih se svih onih čekanja tramvaja u BG kad nisam znao ni da li idu ni kad će da naiđu.

 Čuješ li ovo GSP-u jedan li nijedan!?