Evo, izašao sam prekjuče na polaganje teorije za moju novu vozačku dozvolu i bejah prilično iznenađen kako se izvodi:

1. priprema:

postoje dve knjige za pripremu (obe zvanične): teorija i 500 pitanja za vežbanje. Pored toga postoji i aplikacija koja je u stvari tih 500 pitanja samo u elektronskoj formi. Jako dobra stvar za vežbanje i ne odgovara situaciji u Srbiji gde aplikacija (koja se vrti po zemlji) je ista kao papirna pitanja na samom ispitu. Nije previše teško da se nauči ako se skapira da oni najviše vode računa o bezbednosti i da maltene nećete pogrešiti ako uvek date odgovor koji je najbezbedniji.

2.  način

postoji više načina kako se može polagati teorija. Može se birati jezik (holandski ili engleski), može se birati da li sam ili u grupi, može se čak zakazati i polaganje ispita sa prevodiocem (ako ispitanik ne zna ni engleski ni holandski). Naravno, sve ima svoju cenu. Tako je najjeftinije grupno na holandskom, pa grupno na engleskom, pa zasebno sa prevodiocem (od 30 - 55 eur). Još jedna razlika je što pri grupnom polaganju, za svaki odgovor ispitanik ima 8-10 sekundi da da odgovor (ako ne da odgovor tretira se kao greška i nema ponavljanja) dok sa prevodiocem nema ograničenja (mada se to ne može zloupotrebiti). Svaki ispitanik ima svoje mesto za klupom u koju je ugrađena elektronska tabla sa tasterima za davanje odgovora. 

3. ispit

sastoji se iz dva dela i radi se po principu - ako ne prođeš prvi deo ne možeš na drugi deo. Prvi deo ima 25 pitanja i ima se pravo na (neko bi rekao ČAK) 13 pogrešnih odgovora. Postoje samo tri vrste odgovora: koči, pusti gas, ne radi ništa; na svako od 25 pitanja daje se jedan od ta tri odgovora i tu proveravaju kako bi ko reagovao u određenoj situaciji u saobraćaju. Iako izgleda lako uopšte nije. I žena koja je vodila ispit je rekla da a) svi reaguju da je mnogo 13 dozvoljenih grešaka jer deluje smešno; b) i pored toga ima ljudi koji ne prođu prvi deo. 

Drugi deo je klasična teorija (znaci, prvenstva, itd..) i tu se na 40 pitanja može imati maksimalno 5 netačnih odgovora.

Pitanja se puštaju preko servera, ispitanici gledaju na ekrane televizora pitanja i daju adekvatne odgovore preko tastature. 

4. prođeš - ne prođeš 

Svako ko je izašao na polaganje dobije A4 list na kom piše kad, ko i gde je polagao, koliko pitanja je imao, koliko pogrešnih odgovora dao i da li je položio/la ili ne. Ako jeste, dobije se i dodatna kartica sa fotografijom ispitanika, koja se daje egzaminatoru na polaganju vožnje.

Al' o tome drugi put, kad budem polagao...